Tag-arkiv: a-kasse for studerende

A-kasse for studerende, elever og lærlinge

Hvad er en a-kasse?

A-kassen har karakteristisk set været for folk, der arbejder som lønmodtagere, enten på deltid eller fuldtid. Hvis a-kassekunden efterfølgende mistede sit arbejde, så kunne vedkommende få understøttelse, i form af dagpenge, såfremt han eller hun havde optjent sin anciennitet. Anciennitetsperioden er en periode der fastsættes af staten, pt. 1924 timer, for fuldtidsforsikrede. Dagpengesatsen i 2011 er maksimalt 16.597 kr. om måneden. En a-kasse for studerende udbetaler dagpenge, såfremt den studerende ikke kan finde arbejde efter endt uddannelse. Læs mere i næste afsnit. Læs videre A-kasse for studerende, elever og lærlinge